Kisgyermekgondozó, -nevelő

Megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, - nevelő

Képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány

Tanfolyam képzési ideje: 2 év (4 félév)

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02 

Képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%

Képzési (tagozati) formája: nappali és hétvégi/esti tagozat

Képzés finanszírozási formája: államilag támogatott 

Tanfolyam képzési helyszínei: Székesfehérvár

Placeholder image
A Kisgyermekgondozó, - nevelő tanfolyam elvégzése után megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
 • Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
 • Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
 • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
 • Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
 • Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi agyermekek szabadidejének eltöltését
 • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
 • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
 • Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el
A Kisgyermekgondozó, - nevelő képzés célja

A kisgyermekgondozó nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A Kisgyermekgondozó, - nevelő szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

Gyermek-és ifjúsági felügyelő

A Kisgyermekgondozó, - nevelő képzés főbb moduljai:
 • 1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 1878-06 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 1879-06 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 1880-06 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
 • 1884-06 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 1885-06 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

JELENTKEZZEN MOST ONLINE,

hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!

Jelentkezés