Kisgyermekgondozó, -nevelő

Megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, - nevelő

Képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány

Tanfolyam képzési ideje: 2 év (4 félév)

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02 

Képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%

Képzési (tagozati) formája: nappali és hétvégi/esti tagozat

Képzés finanszírozási formája: államilag támogatott 

Tanfolyam képzési helyszínei: Székesfehérvár

Placeholder image

Időtartam: 2 év

Munkarend: nappali, esti (felnőttképzési jogviszony)

Korhatár: Nappali tagozaton:18-24 év, Esti tagozaton: nincs

Képzés díja: nappali tagozaton: 15.000 Ft/hó, esti tagozaton: 25.000 Ft/hó

Időbeosztás: Nappali tagozaton: heti 4-5 nap, iskolarendszerben, Esti tagozaton: heti 2 nap (péntek-szombat)

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanulóink ösztöndíjban részesülnek, szakmai gyakorlatuk alatt szakképzési munkaszerződést kötnek a duális partnenél (a minimálbér minimum 60%-ra jogosultak ebben az időszakban a tanulók)

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Oktatott tantárgyak:


Munkavállalói ismeretek
Munkavállalói idegen nyelv
Szakmai személyiségfejlesztés
Pszichológia
Egészségügyi ismeretek
Szociális ágazati alapképzés
Elsősegélynyújtás alapismeretei
Társadalomismeret
Szociális ismeretek
A gyermekek védelmének rendszere
A bölcsődei ellátás szervezési feladatai
Otthont nyújtó ellátások
Tanulástechnikai módszerek, tanulás-technikai gyakorlatok
A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában
Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése
A játéktevékenység fejlődése
A kisgyermek gondozása
A kisgyermek táplálása
Beteg gyermek ápolása a bölcsődében
Gyógypedagógiai ismeretek
Kisgyermeknevelő dokumentációs feladatai
Kutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatában
Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
Családi mentálhigiéné
Családközpontú nevelés a bölcsődében

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 200 óra

A tanuló az első félév végén ágazati alapvizsgát tesz a Szociális ágazati alapképzés modul témáiból, amelynek részei:

Írásbeli vizsga: A segítő foglalkozás alapismeretei
Gyakorlati vizsga: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformáiPortfólió: A vizsgázó szóbeli előadással kísért prezentáció keretében bemutatja a személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, valamint a szociális és gyermekvédelmi segítő szakmák iránt.
Demonstráció: Az ágazati alapoktatásban elsajátított szociális ágazati ismeretei alapján a szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja a leírt feladat végrehajtását

A Kisgyermekgondozó, - nevelő tanfolyam elvégzése után megszerezhető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
  • Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
  • Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
  • Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
  • Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
  • Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
  • Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi agyermekek szabadidejének eltöltését
  • Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
  • Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
  • Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el
A Kisgyermekgondozó, - nevelő képzés célja

A kisgyermekgondozó nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

Elhelyezkedési lehetőségek

A kisgyermekgondozást sokan az egyik legszebb hivatásnak tartják, hiszen a modern társadalom egyik alappilléreként biztosítja a családi biztonságot és az egyén jövőjét. A gondoskodás és nevelés ebben a korban meghatározhatja a gyermek későbbi fejlődését is, így egy felelősségteljes és általánosan elismert szakmáról van szó. Néhányan magánintézményekben helyezkednek el, de az önkormányzati működtetésű bölcsődék is várják a gondozókat gyakorlatilag az ország egész területén. Ma már előfordulnak önálló

JELENTKEZZEN MOST ONLINE,

hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!

Jelentkezés