Szociális és rehabilitációs szakgondozó

A szakma alapadatai:

Az ágazat megnevezése: Szociális ágazat
A szakma megnevezése: Szociális és rehabilitációs szakgondozó
A szakma azonosító száma: 509232206
A szakma szakmairányai: ---
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Ágazati alapoktatás megnevezése: Szociális ágazati alapoktatás

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, valamint a munkaterület
leírása:
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű szakember irányításával végzi tevékenységét. Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatások igénybevevői számára szakszerű segítséget tud nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén.

Munkája során figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és egészségügyi
szükségleteit, a szolgáltatásnyújtás során az igénybevevő személyes szükségletei és a szolgáltató/intézmény profilja alapján alakítja ki a gondozási tevékenységét. A mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Személyi segítséget nyújt az egyéni és csoportos tevékenységhez, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével. Munkájábangondot fordít arra, hogy szakmájával kapcsolatosan innovatív megoldásokat javasoljon. A szociális problémamegoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területen önállóan dolgozik

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám:

  • 3511 szociális segítő
  • 3513 szociális gondozó, szakgondozó
  • 3515 ifjúságsegítő

JELENTKEZZEN MOST ONLINE,
hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!

Jelentkezés