Gyógypedagógiai asszisztens

A szakképesítés alapadatai: 

 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0119 01

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatársa

Szakirány megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens

Tanulmányi terület: Pedagógia

Iskolai rendszerű képzésben az évfolyamok száma: 2 év

Jelentkezés előfeltétele: Érettségi bizonyítvány

A Gyógypedagógiai asszisztens részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

- köznyelvi és szakmai szöveget írni

- információk gyűjtésére

- empátiára, toleranciára

- adekvát kommunikációra

- konfliktusmegoldásra

- a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

- gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

- munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

- hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve

- nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

- a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

- foglalkozások eszközeinek előkészítésére

- gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

- differenciált bánásmódra

- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

- a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

- ügyeleti és kísérési feladatok ellátására

- munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

JELENTKEZZEN MOST ONLINE,
hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!
Jelentkezés