Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

A szakma alapadatai:


Az ágazat megnevezése: Szociális ágazat
A szakma megnevezése: Szociális és mentálhiegénés szakgondozó
A szakma azonosító száma: 5 0923 22 05
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület
leírása:
Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű szakember irányításával végzi tevékenységét. Holisztikus szemlélettel közelíti munkáját, melynek segítségével segítséget nyújt a szociális ellátásra szoruló idős, pszichiátriai, szenvedélybetegséggel,fogyatékossággal élő személyek teljes körű ellátásában, a szociális alap- és szakosított ellátások területén.Fő célja az egyén szükségleteinek a felmérése, illetve az életkornak, fizikai, lelki állapotnak megfelelő gondozása. Az életkor, az élethelyzet, az egészségügyi, fizikai és mentális állapot figyelembevétele mellett, a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői számára segítséget nyújt a fizikai, mentális, egészségügyi, szociális és lakókörnyezeti szükségletek kielégítéséhez. Felismeri a gondozással kapcsolatos feladatokat, és a kompetenciájába tartozó feladatokat önállóan végrehajtja. Az ember egészségi állapotát folyamatosan megfigyeli, és az ezzel kapcsolatos intézményi dokumentációt a szakmai irányelveknek megfelelően tölti ki. Felismeri a nagyon nehéz élethelyzeteket, és segítséget nyújt azok megoldásában. Munkája során törekszik az ellátottak lelki és a testi betegségeinek megelőzésére.
Részt vesz a lelki- és hitélet, a szabadidős, a kulturális tevékenységek és foglalkoztatási formák megszervezésében, végrehajtásában. A feladatai elvégzése közben együttműködik munkatársaival és az ellátásra szorulókkal. Empátiát tanúsít a szolgáltatást igénybevevő személyek felé, és tisztelettudó módon viselkedik velük, hozzátartozóikkal és saját kollégáival egyaránt.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:

Érettségi

Alkalmassági követelmények:
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám:

  • 3511 terápiás munkatárs
  • 3513 szociális gondozó, szakgondozó
  • 3511 szociális segítő
  • 3339 egyéb humán egészségügyhöz
    kapcsolódó foglalkozású

JELENTKEZZEN MOST ONLINE,
hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!

Jelentkezés