Együttműködés


-A duális képzéshez kapcsolódó korábbi szakképzési hozzájárulás-csökkentési lehetőségek megmaradnak, 2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adóból vonhatók le. Ilyen csökkentési lehetőségek (normatívák) a következők: az arányosított önköltség (szakképző intézmény és szakiskolai tanuló, illetve személy) és hallgatók esetében az alapnormatíva alapján számított normatívák, a 20%-os sikerdíj, nem saját munkavállaló duális képzésben részesítése esetén 50%-os elszámolás, együttműködési megállapodás).


-Abban az esetben, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, azt a duális képzőhelyet, amely szakképzési munkaszerződéssel legalább 6 hónapig foglalkoztatta a tanulót, 20%-os sikerdíj illeti meg.
 -A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet szerint meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételek biztosításával lehet a duális képzésbe bekapcsolódni. A feltételek meglétét és folyamatos fenntartását a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara ellenőrzi. A duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételhez a vállalkozásnak kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához.


Szakképzési munkaszerződést a Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban tanuló köthet a duális képzőhellyel, amely alapján közöttük munkaviszony jön létre.


-  A szakképzési szabályozás lehetővé teszi, hogy még egyszerűbb módon valósulhasson meg a saját munkavállaló képzése. A szakirányú oktatás ugyanis a képzésben résztvevő foglalkoztatójánál a szakképző intézménnyel közösen elfogadott képzési program alapján is teljesíthető és ekkor a már meglévő munkaszerződést kell megfelelően módosítani.

- A szakképzési munkaszerződés alapján a szakmát tanulónak munkabér jár, ezen felül egyéb juttatások. A kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg, értéke 2022.január 1-jétől változott. A korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez (2022-ben 1 200 000 Ft), annak egyhavi összege, de legfeljebb 168%-a (ez 2022-ben a 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent).


További információk: https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo