Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma alapadatai:

Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
A szakma azonosító száma: 5-0612-12-02
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás

Időtartam: 2 év

Munkarend: nappali, esti (felnőttképzési jogviszony)

Korhatár: Nappali tagozaton:18-24 év, Esti tagozaton: nincs

Képzés díja: nappali tagozaton: 10.000 Ft/hó, esti tagozaton: 20.000 Ft/hó

Időbeosztás: Nappali tagozaton: heti 4-5 nap, iskolarendszerben, Esti tagozaton: heti 2 nap (péntek-szombat)

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanulóink ösztöndíjban részesülnek, szakmai gyakorlatuk alatt szakképzési munkaszerződést kötnek a duális partnenél (a minimálbér minimum 60%-ra jogosultak ebben az időszakban a tanulók)


A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes
méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a
rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva
önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve
felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű
szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása,
a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások
használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai
biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált
kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve
webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai
témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:


Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai


Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.

Írásbeli vizsga


A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt
A vizsgatervékenység leírása
A vizsgatevékenység 15 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai
lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok
illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt értékelésének
automatizálhatónak kell lennie.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 10%
 

Gyakorlati vizsga


A vizsgatevékenység megnevezése: Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat
A vizsgatervékenység leírása
A gyakorlati vizsgatevékenység és az írásbeli vizsgatevékenység külön napon kerül
megrendezésre.
A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésekor mindhárom feladatrész leírását
megkapja.

A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló idő egybefüggő 180 perc,
azon belül az egyes feladatrészek megoldására fordított idő a vizsgázó döntése, az egyes
feladatrészek megoldására javasolt időkeret 60-60 perc.

Központi interaktív vizsga


A vizsgatevénység megnevezése: Infomatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltetés interaktív
teszt

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 10%

Projektfeladat


 A vizsgatevénység megnevezése: Informatikai hálózat- és alkalmazás-üzemeltetés

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40%-át elérte.